Sejarah Islam - Kabar islam muslim | doa doa islami| jilbab | alquran | puasa | islamic center | nikah | tafsir | zakat | haji | fiqih | aqidah | arab | muslimah | hijab | intisari | artikel islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/ Mon, 30 Mar 2015 13:57:55 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Isra Nabi Muhammad SAW dalam Isra mi'raj http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/isra-nabi-muhammad-saw-dalam-isra-mi-raj http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/isra-nabi-muhammad-saw-dalam-isra-mi-raj Isra Nabi Muhammad SAW dalam Isra mi'raj


Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 M, 3 tahun sebelum hijrah, saat Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun. Isra’ Miraj berasal dari dua kata yaitu: Isra’ dan Mi’raj. Isra’ berarti perjalanan malam, dalam hal ini perjalanan dari Masjidil Haram ke masjidil Aqsa. Adapun Mi’raj berarti naik ke langit, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai dari lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh waktu Mekah.

Isra Nabi Muhammad SAW dalam Isra mi'raj

Jadi Isra Nabi Muhammad SAW dalam Isra mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekkah ke masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad SAW  ini di temani oleh malaikat Jibril as' dan malaikat Mika'il as' dan seorang malaikat lain. Nabi Muhammad SAW menaiki Buraq, Buraq merupakan  binatang yang putih, panjang, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari baghal (baghal: hewan peranakkan dari kuda dan keledai).

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Wed, 21 May 2014 09:45:00 +0000
Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/peristiwa-isra-mi-raj-nabi-muhammad-saw http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/peristiwa-isra-mi-raj-nabi-muhammad-saw Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 M, 3 tahun sebelum hijrah, saat Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai dari lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh waktu Mekah.

Isra’ Mi’raj berasal dari dua kata yaitu: Isra’ dan Mi’raj. Isra’ berarti perjalanan malam, dalam hal ini perjalanan dari Masjidil Haram ke masjidil Aqsa. Sedangkan Mi’raj berarti naik ke langit, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha.

Peristiwa Isra’ Mi’raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj ini diperoleh perintah untuk melakukan sholat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Yaitu Sholat Wajib Lma Waktu. Nabi Muhammad SAW menunggangi Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj ini.

 

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Tue, 20 May 2014 09:26:25 +0000
Peristiwa Perjanjian Hilful Fudhul http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/peristiwa-perjanjian-hilful-fudhul http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/peristiwa-perjanjian-hilful-fudhul Peristiwa Perjanjian Hilful Fudhul
Pada jaman Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, yang saat itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul namun beliau telah mempunyai reputasi sebagai orang yang digelari Al Amin. Ada seorang pedagang yang berasal dari Yaman dari kabilah Zabid membawa barang dagangan untuk berdagang di kota Mekkah.

perjanjian Hilful Fudhul

Kemudian ada seorang lelaki dari suku Quraisy yang membeli barang darinya. Namun lelaki ini terkenal akan kekejaman, kejahatan dan kezalimannya. Ia adalah Al ‘Ash bin Wa’il As Sahmi, yang merupakan ayah dari sahabat Nabi Amr bin Al ‘Ash dan Hisyam bin Al ‘Ash radhiallahu’anhuma. Saat Al ‘Ash sudah memperoleh barangnya dan sudah diletakkan di tempatnya, Al ‘Ash tidak mau membayar kepada pedagang dari yaman tersebut.
]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Sat, 14 Dec 2013 07:01:10 +0000 Kembalinya Rasulullah SAW ke Mekah http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/kembalinya-rasulullah-saw-ke-mekah http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/kembalinya-rasulullah-saw-ke-mekah Kembalinya Rasulullah SAW ke Mekah

Masjid dil Haram
Pada tanggal 22 Ramadhan 8 H / Januari 630 M, Rasulullah SAW memimpin 10.000 kaum muslimin menaklukkan kota suci Mekah. Kembalinya Rasulullah SAW ke Mekah ini merupakan kemenangan besar yang terjadi di bulan Ramadhan tersebut telah berlalu selama 1424 tahun yang lalu, namun sampai hari ini dan esok, ia senantiasa melimpahkan beribu pelajaran bagi kaum muslimin. Para ulama, cendekiawan, dai, murabbi, serta mujahid selalu mengenangnya dan mengkajinya sepanjang masa. Dari suatu waktu ke waktu lainnya, mereka nantiasa menemukan mutiara pelajaran yang tiada habisnya.

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Sat, 20 Oct 2012 06:19:29 +0000
Perbedaan pandangan mengenai Ali bin Abi Thalib http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/perbedaan-pandangan-mengenai-ali-bin-abi-thalib http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/perbedaan-pandangan-mengenai-ali-bin-abi-thalib  

Perbedaan pandangan mengenai  Ali bin Abi Thalib

 

Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 Sebelum Hijriah/599M wafat dan pada   21 Ramadhan 40 Hijriah/661M Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yang merupakan penerus Nabi Muhamad SAW, Abu Bakar Sidiq, Umar Bin Khatab dan Utsman Bin Afan. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW, dan menjadi menantu Nabi Muhammad SAW setelah menikahi putrinya Fatimah az-Zahra.

]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Fri, 31 Aug 2012 09:02:43 +0000
Daftar Khalifah Islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/daftar-khalifah-islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/daftar-khalifah-islam Daftar Khalifah Islam

Khulafa'ur Rasyidin di Madinah

 • Abu Bakar (632 - 634)
 • Umar bin Khattab (634 - 644)
 • Utsman bin Affan (644 - 656)
 • Ali bin Abi Talib (656 - 661)

Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
 2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
 3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
 4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
 5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
 6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
 7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
 8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
 9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
 10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
 11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
 12. Yazid III bin al-Walid, 744
 13. Ibrahim bin al-Walid, 744
 14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad

 • Abu'l Abbas As-Saffah - 750 - 754
 • Al-Mansur - 754 - 775
 • Al-Mahdi - 775 - 785
 • Al-Hadi- 785 - 786
 • Harun ar-Rasyid - 786 - 809
 • Al-Amin - 809 - 813
 • Al-Ma'mun - 813 - 833
 • Al-Mu'tasim Billah - 833 - 842
 • Al-Watsiq - 842 - 847
 • Al-Mutawakkil - 847 - 861
 • Al-Muntashir - 861 - 862
 • Al-Musta'in - 862 - 866
 • Al-Mu'tazz - 866 - 869
 • Al-Muhtadi - 869 - 870
 • Al-Mu'tamid - 870 - 892
 • Al-Mu'tadhid - 892 - 902
 • Al-Muktafi - 902 - 908
 • Al-Muqtadir - 908 - 932
 • Al-Qahir - 932 - 934
 • Ar-Radhi - 934 - 940
 • Al-Muttaqi - 940 - 944
 • Al-Mustakfi - 944 - 946
 • Al-Muthi' - 946 - 974
 • Ath-Tha'i' - 974 - 991
 • Al-Qadir - 991 - 1031
 • Al-Qa'im - 1031 - 1075
 • Al-Muqtadi - 1075 - 1094
 • Al-Mustazhir - 1094 - 1118
 • Al-Mustarsyid - 1118 - 1135
 • Ar-Rasyid - 1135 - 1136
 • Al-Muqtafi - 1136 - 1160
 • Al-Mustanjid Billah - 1160 - 1170
 • Al-Mustadhi' - 1170 - 1180
 • An-Nashir - 1180 - 1225
 • Azh-Zhahir - 1225 - 1226
 • Al-Mustanshir - 1226 - 1242
 • Al-Musta'shim - 1242 - 1258

Tanpa Khalifah - 1258-1261

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Kairo

 • Al-Mustanshir II - 1261
 • Al-Hakim I - 1262 - 1302
 • Al-Mustakfi I - 1302 - 1340
 • Al-Wathiq I - 1340 - 1341
 • Al-Hakim II - 1341 - 1352
 • Al-Mu'tadid I - 1352 - 1362
 • Al-Mutawakkil I - 1362 - 1383
 • Al-Wathiq II - 1383 - 1386
 • Al-Mu'tashim - 1386 - 1389
 • Al-Mutawakkil I (pengangkatan kedua) - 1389 - 1406
 • Al-Musta'in - 1406 - 1414
 • Al-Mu'tadid II - 1414 - 1441
 • Al-Mustakfi II - 1441 - 1451
 • Al-Qa'im bi Amrillah - 1451 - 1455
 • Al- Mustanjid - 1455 - 1479
 • Al-Mutawakkil II - 1479 - 1497
 • Al-Mustamsik - 1497 - 1508
 • Al-Mutawakkil III - 1508 - 1517

Kekhalifahan Turki Utsmani

 • Selim I - 1512 - 1520 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
 • Suleiman I (Suleiman yang Agung) - 1520 - 1566
 • Selim II - 1566 - 1574
 • Murad III - 1574 - 1595
 • Mehmed (Muhammed) III - 1595 - 1603
 • Ahmed I - 1603 - 1617
 • Mustafa I (Pengangkatan Pertama) - 1617 - 1618
 • Osman II - 1618 - 1622
 • Mustafa I (Pengangkatan Kedua) - 1622 - 1623
 • Murad IV - 1623 - 1640
 • Ibrahim I - 1640 - 1648
 • Mehmed (Muhammed) IV - 1648 - 1687
 • Suleiman II - 1687 - 1691
 • Ahmed II - 1691 - 1695
 • Mustafa II - 1695 - 1703
 • Ahmed III - 1703 - 1730
 • Mahmud I - 1730 - 1754
 • Osman III - 1754 - 1757
 • Mustafa III - 1757 - 1774
 • Abd-ul-Hamid I - 1774 - 1789
 • Selim III - 1789 - 1807
 • Mustafa IV - 1807 - 1808
 • Mahmud II - 1808 - 1839
 • Abd-ul-Mejid I - 1839 - 1861
 • Abd-ul-Aziz - 1861 - 1876
 • Murad V - 1876
 • Abd-ul-Hamid II - 1876 - 1909 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)

Catatan: Sejak 1908 sistem pemerintahan Islam berakhir.

 • Mehmed (Muhammed) V - 1909 - 1918
 • Mehmed (Muhammed) VI - 1918 - 1922
 • Abdul Mejid II - 1922 - 1924; hanya sebagai khalifah (Kepala negara: Gazi Mustafa Kemal Pasha Ataturk)
]]>
dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Mon, 03 Oct 2011 16:51:20 +0000
Sejarah Ke Khalifahan Islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/sejarah-ke-khalifahan-islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/sejarah-ke-khalifahan-islam Sejarah Ke Khalifahan Islam

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya, dan untungnya, komunitas muslim menerima hal ini. Pengganti Umar, Utsman bin Affan, dipilih oleh dewan perwakilan kaum muslim. tetapi kemudian, Utsman dianggap memimpin seperti seorang "raja" dibandingkan sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Utsman pun akhirnya terbunuh oleh seseorang dari kelompok yang tidak puas. Ali kemudian diangkat oleh sebagian besar muslim waktu itu di Madinah untuk menjadi khalifah, tetapi ia tidak diterima oleh beberapa kelompok muslim. Dia menghadapi beberapa pemberontakan dan akhirnya terbunuh setelah memimpin selama lima tahun. Periode ini disebut sebagai "Fitna", atau perang sipil islam pertama. ]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Mon, 03 Oct 2011 16:44:35 +0000 Kelahiran Kekhalifahan Islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/kelahiran-kekhalifahan-islam http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/kelahiran-kekhalifahan-islam Kelahiran Kekhalifahan Islam

Kekhalifahan Islam, 622-750

Kebanyakan akademis menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam setelah kematiannya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah: siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad, dan sebesar apa kekuasaan yang akan didapatkannya?

Pengganti Nabi Muhammad ]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Mon, 03 Oct 2011 16:36:37 +0000 Khalifah http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/khalifah http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/khalifah Khalifah

Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Kata "Khalifah" (خليفة Khalīfah) sendiri dapat diterjemahkan sebagai "pengganti" atau "perwakilan". Pada awal keberadaannya, para pemimpin islam ini menyebut diri mereka sebagai "Khalifat Allah", yang berarti perwakilan Allah (Tuhan). Akan tetapi pada perkembangannya sebutan ini diganti menjadi "Khalifat rasul Allah" (yang berarti "pengganti Nabi Allah") yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan "Khalifat Allah". Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut "Khalīfah" sebagai pemimpin umat islam tersebut. ]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Mon, 03 Oct 2011 16:33:29 +0000 Keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/keruntuhan-kekhalifahan-turki-utsmani http://www.kabarislam.com/sejarah-islam/keruntuhan-kekhalifahan-turki-utsmani Keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani

Khilafah Islamiyah sejak jaman Khulafaur Rosyidin berdiri dengan kokoh sampai pada Khilafah Utsmaniyah. Eksistensi khalifah sendiri adalah sesuatu yang penting di dalam Islam. Hal ini tergambar dalam kesibukan sahabat Muhajirin dan Anshor untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah SAW di perkampungan bani Saqifah, sementara jenazah Rasulullah sendiri belum dikuburkan. Kekhalifahan dalam Islam mengalami pasang surut antara kejayaan, keemasan dan kadang kemunduran. Salah satu kekhalifahan yang mempunyai rentang waktu panjang dan kejayaan yang mengagumkan adalah Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki ]]> dodysofyan82@gmail.com (Dody Tabrani | Admin) Sejarah Islam Mon, 03 Oct 2011 16:28:54 +0000